Sendikanın Adı

Türkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası

Kısa adı : Türk Kültür Sanat-Sen

Merkezin başka bir ile nakline; sendika genel kurulu, il içinde adres değişikliğine ilgili mercilere bilgi vermek şartıyla sendika yönetim kurulu yetkilidir.Sendikanın aynı şehir sınırları içerisinde başka bir adrese nakli tüzükte değişiklik yapılmasını gerektirmez.



Sendikanın Amacı 

a) Anayasada ifadesini bulan, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, millî ve manevî değerlere, insan haklarına bağlı kalarak, demokrasinin korunup bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve çağdaş uygarlık düzeyine ulaşılması yolunda çaba göstermeyi,

b) Toplumsal barışı ve iş barışını tesis ederek devlet-millet kaynaşmasına ve sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmayı,

c) Hür sendikacılık anlayışı içerisinde üyelerinin ekonomik, sosyal, kültürel ve meslekî hak ve menfaatlerini korumayı ve geliştirmeyi,
amaç edinir.

 

ADRES: Erzurum mah. Talatpaşa Bulvarı  No:160 Cebeci/ANKARA
TEL : 0312 424 22 99
FAKS : 0312 424 22 95
E-MAIL : tkultursanat@tkss.org.tr