Yeni Düzenlemenin Getirdikleri ve Görüşlerimiz

29-12-2018 1126 Türk Kültür Sanat Sen
Yeni Düzenlemenin Getirdikleri ve Görüşlerimiz
Bilindiği üzere; Devlet tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi gibi sanat kurumlarında sahne ve sahne gerisi faaliyetler öncelikle ‘Sanatkar, Uygulatıcı Uzman Memur ve Uzman Memur” olarak tanımı yapılan sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmekte olup, bu personelin nitelik ve sayı olarak yetersiz kalması durumunda ise bu görevler 375 sayılı KHK Ek 7. maddesi uyarınca unvanı, adedi, sözleşme tavan ücreti ve hizmet sözleşmesi Maliye Bakanlığınca vize edilen sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmektedir.

375 sayılı KHK Ek 7. Maddesi uyarınca Maliye Bakanlığının vizesine tabi olmak üzere istihdam edilen süreli sözleşmeli personelin sendika üyelikleriyle ilgili Yargıtay’ın nihai kararlarında, bu personelin Maliye Bakanlığının vizesine tabi idari sözleşme ile istihdam edilmesi, işçi niteliğinin bulunmaması ve statü hukukuna tabi olması nedeniyle işçi sendikalarına üye olamayacakları yönünde kararlar verilmiştir. Maliye Bakanlığının 28.01.2016 tarih ve 775 sayılı yazısında ise 375 sayılı KHK  Ek 7. maddesi uyarınca istihdam edilen personelin istemeleri halinde kamu görevlileri sendikalarına üye olabilecekleri açıkça ifade edilmiştir.

Bu süreç sonucunda ilk kez sendikamızca kurum yetkilileri ile görüşmeler yapılarak ve resmi başvuruda bulunularak, yargı kararları doğrultusunda bu personelin sendikamıza üye yapılması için talepte bulunulmuştur. Kurum yöneticilerinin konuyla ilgili çalışmalarında bu taleplerimiz de etkili olmuştur.

Bu bağlamda, 24 Haziran seçimleri sonrasında Başkanlık sistemine geçiş süreci ile birlikte gerçekleştirilen yasal değişikliklerden birisi de 02.07.2018 tarihinde yürürlüğe giren 375 sayılı KHK’nın EK 26. Maddesidir. Bu maddeye göre, tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olmak üzere üç farklı sözleşmeli istihdam biçimi getirilmiştir. Kurum idarecileri ile yaptığımız görüşmeler ve bu yöndeki taleplerimiz sonucunda, sanat kurumlarında görev yapan sözleşmeli personel de bu düzenleme kapsamına alınmıştır. Buna göre, sanat kurumlarında daha önce 375 sayılı KHK’nin Ek 7. maddesi uyarınca istihdam edilmekte olan süreli sözleşmeli personelin sözleşmeleri, 375 sayılı KHK’nın EK 26. Maddesi uyarınca yapılabilecektir. Bu kapsamda istihdam edilecek personelin çalışma koşulları, sözleşmeleri ve istihdamlarına dair diğer hususların ise kurumlarca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği düzenlenmiştir.

28.12.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 25 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde ise; 375 sayılı KHK’nın EK 26. Maddesinde öngörülen yönetmeliklerin kurumlarca 28.12.2018 tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yayımlanacağı, yönetmelikler yayımlanana kadar sözleşme süresi sona erenlerle EK 26. Maddeye göre sözleşme yapılabileceği, yönetmelikler yürürlüğe girdiğinde sözleşmelerin yönetmeliklere uygun hale getirileceği ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, sanat kurumlarında süreli sözleşme ile istihdam edilen personele tam zamanlı çalışma imkanı getirilmesi olumlu bir gelişmedir. Şüphesiz ki; asli ve sürekli görevlerde çalışan personelin tam zamanlı istihdam edilmeleri ve ayrıca tüm sözleşmeli personelin benzer görevleri yerine getiren 657 sayılı Yasa’ya tabi diğer kamu görevlileri ile eşit mali ve özlük haklara sahip olmaları arzumuzdur. Türk Kültür Sanat Sen olarak; bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu hususta mücadele vereceğimizden şüphe duyulmamalıdır. Bu hususta, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birebir görüşmelerimiz devam etmekte olup, konuyla ilgili gelişmeler Sendikamızca tüm çalışanlara duyurulacaktır.

Yeni Düzenlemenin Getirdikleri ve Görüşlerimiz
sözleşme memur türk kültür sanat sen